SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

01

Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS)

Bao quát mọi hoạt động quản lý và vận hành bệnh viện. Tích hợp khả năng điều hành, cảnh báo và lưu trữ thông minh

Đọc thêm
02

Bệnh án điện tử (EMR)

Số hóa toàn bộ dữ liệu, lưu trữ an toàn và bảo mật. Hướng tới phát triển bệnh viện không giấy tờ.

Đọc thêm
03

Hệ thống lưu trữ & truyền tải hình ảnh y khoa (PACS)

Hỗ trợ quá trình quan sát trực quan với hình ảnh 2D, 3D, 4D và công cụ phân tích hiệu quả

Đọc thêm
04

Hệ thống Thông tin Phòng thí nghiệm (LIS)

Đưa ra giải pháp quản lý phòng thí nghiệm nâng cao năng suất, hiệu quả và hạn chế mất mát vật tư

Đọc thêm