PACS

Lưu trữ an toàn
Truyền tải hình ảnh
chất lượng

PACS giải quyết vấn đề nào của bệnh viện?


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh
Giải quyết hạn chế của bác sĩ trong truy cập hồ sơ
Giảm tốn kém thời gian và chi phí khi mất phim chụp trong lịch sử lưu trữ hồ sơ bệnh nhân

PACS mang lại lợi ích gì cho bệnh viện

Dễ dàng trao đổi hơn giữa các bác sĩ
Quản lý bệnh viện tốt hơn
Nâng cao chất lượng đào tạo X-quang cho sinh viên và giảng viên thông qua các tệp hình ảnh online và các tệp tài liệu giảng dạy số
Nâng cao tinh thần và thái độ của cán bộ trong bệnh viện